Yrityksen käytänteet

Nämä yleiset yksityisyydensuojaperiaatteet koskevat verkkoympäristöä ja niiden tarkoituksena on kuvata, mitä henkilötietoja keräämme sivustomme kävijöiltä osoitteessa http://www.burgerking.fi (”sivusto” tai ”burgerking.fi”), mihin näitä tietoja käytämme, mitä oikeuksia teillä on luovuttamienne henkilötietojen suhteen sekä kenelle ja missä olosuhteissa luovutamme henkilötietoja.

Nämä yleiset yksityisyydensuojaperiaatteet koskevat burgerking.fi-sivustolla tapahtuvaa tietojen keruuta, käyttöä ja luovutusta silloin, kun kävijät ovat iältään 13 vuotta tai sitä vanhempia. Burgerking.fi-sivustomme lapsia koskevat yksityisyydensuojaperiaatteet kuvaavat tietojen keruuta, käyttöä ja luovutusta silloin, kun sivuston kävijät ovat alle 13-vuotiaita.

 

Muiden kuin henkilötietojen keruu

Internet-palvelimet, joilla sivustomme sijaitsevat, keräävät rutiininomaisesti tiettyjä ei-henkilökohtaisia tietoja sivustoilla tapahtuvista vierailuista. Keräämiämme ei-henkilökohtaisia tietoja voivat olla muun muassa käyttöjärjestelmän tyyppi (esim. Macintosh tai Windows), vierailijan käyttämä selainohjelma (esim. Netscape tai Internet Explorer) ja sivuillamme käyvien vierailijoiden määrä ja vierailutiheys. Kun käytte sivustollamme, saatamme kerätä teiltä tiettyjä ei-henkilökohtaisia tietoja käyttämällä apuna pieniä tekstitiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies).

Käytämme evästeitä moniin tarkoituksiin, kuten havaitsemaan sivustomme kävijät, määrittelemään yksittäisten kävijöiden määrät ja tunnistamaan, millä sivuilla he vierailevat. Voimme yhdistellä evästeiden avulla kerättyjä tietoja verkosta kerättyihin henkilötietoihin.

Voimme myös sallia riippumattomien kolmansien osapuolten asentaa evästeitä sivustomme vierailijoiden kovalevylle. Teillä on aina mahdollisuus torjua evästeet, mutta näin tehdessänne ette ehkä voi käyttää sivustomme joitakin ominaisuuksia. Useimpien selaimien työkalupalkissa sijaitsevassa ”help”-valikossa on tietoja siitä, kuinka voitte muokata selaintanne niin, ettei se hyväksy uusia evästeitä, kuinka selaimen saa ilmoittamaan uuden evästeen saapumisesta ja kuinka poistatte evästeet kovalevyltänne. Voimme myös käyttää jäljite- eli web beacon -tekniikkaa eri sivujen kävijämäärien laskentaan, yhteydenpitoon evästeidemme kanssa ja muutenkin parantamaan sivustokokemuksenne laatua.

 

Henkilötiedot

Yleisesti keräämme henkilötietoja (joita voivat olla muun muassa etu- ja sukunimi, syntymäaika, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, luottokorttitiedot, verkkotilinumerot ja tunnussana) vain silloin, kun luovutatte ne meille vapaaehtoisesti. Voitte esimerkiksi toimittaa meille henkilötietojanne, kun haluatte osallistua arvontoihin tai kilpailuihin, ostaa lahjakortteja, lähettää meille sisältöjä, tehdä sivustomme toimintaa koskevia ehdotuksia, osallistua verkon kautta vuorovaikutteiseen toimintaan tai vastata markkinointitutkimuksiin.

 

TIETOJEN KÄYTTÖ

Silloin kun tämän sivuston kävijät ovat vähintään 13-vuotiaita, Burger King Finland voi käyttää heiltä kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

markkinointiaineiston tai muiden viestien lähettäminen kävijöillemme;

yhteydenpidon mahdollistaminen kävijöiden, heidän ystäviensä ja muiden kanssa sekä tulevista tapahtumista, kampanjoista tai sivustomme toiminnoista tiedottaminen;

sivustomme sisäiset tarkastelut (esim. sivustomme kävijöiden lukumäärän määrittämiseksi);

lisäämään ymmärrystämme siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustoamme;

toimittamaan palkintoja ja ostoksia;

vastaamaan kävijöidemme lähettämiin pyyntöihin;

toimittamaan tarpeellisia viestejä kävijöillemme;

markkinointitutkimuksiin;

suojaamaan sivustomme turvallisuutta tai eheyttä; sekä

tiedusteluihin, jotka koskevat franchise-sopimuksen solmimista BURGER KING® -ravintolan kanssa. Muita kuin henkilötietoja käytetään sivuston sisäisiin tarkasteluihin ja antamaan kävijöillemme entistä parempia käyttökokemuksia sivustoltamme.

 

Tietojen luovuttaminen

Burger King Finland siirtää tai muilla tavoin luovuttaa sivustonsa kävijöiltä kerättyjä tietoja työntekijöilleen ja itsenäisille alihankkijoilleen, Burger King Finlandin tytäryhtiöille ja osakkuusyrityksille, konsulteille ja muille liikekumppaneille, palveluntarjoajille ja tavarantoimittajille silloin, kun tietojen luovuttaminen mahdollistaa sen, että kyseinen osapuoli voi toteuttaa Burger King Finlandille liike- tai ammattitoimintaan tai tekniseen tukeen liittyviä toimenpiteitä, tai silloin kun laki edellyttää tietojen luovuttamista. Burger King Finland luovuttaa myös 13-vuotiailta tai sitä vanhemmilta sivuston käyttäjiltä kerättyjä tietoja Burger King Finlandin markkinointi- ja liikekumppaneille, jotka voivat käyttää tietoja liiketoiminnassaan, esimerkiksi markkinointiaineiston ja muiden viestien lähettämiseen sivustomme vierailijoille. Lisäksi siirrämme tai muilla tavoin luovutamme henkilötietoja oikeudenkäynteihin ja, lain sallimissa rajoissa, lainvalvontaviranomaisten käyttöön tai yleiseen turvallisuuteen liittyvän asian tutkintaan liittyen.

 

Tietoturvallisuus

Henkilötietojenne suojaamiseksi käytämme fyysisiä, elektronisia ja menettelytapoihin liittyviä turvakeinoja. Pääsy henkilötietoihin on vain niillä henkilöillä ja yhteisöillä, jotka osallistuvat burgerking.fi-sivuston toimintaan.

 

Odottamattomat tilanteet

Siinä tapauksessa että jokin kolmas osapuoli hankkii omistukseensa Burger King Finlandin tai sen omaisuutta, hankkimamme henkilötiedot voivat olla osa siirrettävää omaisuutta.

 

Yksityisyydensuojaa koskevien ehtojen hyväksyminen

Käymällä sivustolla burgerking.fi hyväksytte käytännöt, jotka on kuvattu näissä verkkoympäristöä koskevissa yleisissä yksityisyydensuojaperiaatteissa. Sikäli kuin niillä kolmansien osapuolten sivustoilla, joihin on pääsy tämän sivuston kautta, noudatetaan erilaisia yksityisyydensuojaperiaatteita kuin näissä verkkoympäristöä koskevissa yleisissä yksityisyydensuojaperiaatteissa, kyseisten kolmansien osapuolten käytäntöjä sovelletaan niiden tietojen keräämiseen ja käyttöön, jotka luovutatte vieraillessanne niillä sivustoilla. Burger King Finland ei vastaa toisten yhtiöiden periaatteista, sisällöistä eikä käytännöistä.

 

Muutokset tähän yksityisyydensuojailmoitukseen

Aika ajoin Burger King Finlandilla voi olla tarve muuttaa näitä verkkoympäristöä koskevien yleisten yksityisyydensuojaperiaatteiden ehtoja. Suosittelemme teitä tarkistamaan tämän sivun sisällön säännöllisesti, jotta varmistaisitte, että olette tietoisia kulloinkin voimassa olevista yksityisyydensuojaperiaatteista. Voitte olla varmoja siitä, että mitään tekemiämme muutoksia ei sovelleta takautuvasti ja että emme ilman suostumustanne muuta olennaisesti tapaa, jolla käsittelemme aiemmin kerättyjä tietoja. Yhteystiedot Jos teillä on yksityisyydensuojaperiaatteitamme ja/tai -käytäntöjämme koskevia kysymyksiä tai kommentteja, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä sähköpostitse, postitse tai puhelimella seuraaviin osoitteisiin ja numeroihin:

Burger King®